Hibridoa. Berehalako karga

Protesi zahar osoekin guregana datorren haginik gabeko pazientea; lehen bi diapositibatan ikus daiteke.
Gure lehen aukera da nabarmentzen den protesi finko bat egitea (hortzoietik irteten diren haginak), soluzio onena litzateke egingarria bada.

Gure lehen aukera nabarmentzen den protesi finko bat egitea da. Halako kasuetan gure ohiko protokoloa sei inplante ezarri eta kirurgiaren egun berean pazientearen beheko protesi zaharra (berak daukana) egokitzea da, aurreko lau inplanteekin lotuta egongo den protesi probisional batean bihurtuz. “Iada baditugi hagin finkoak”.

Behin inplanteak hezurrean integratu direnean, atzeko bi inplanteak azalera atera eta behin betiko protesi hibrida egingo da beheko masailezurreko sei inplanteetara lotua eta goiko masailezurrean protesi oso berri bat egingo da. Kasuaren arabera, tratamendu hau lau inplanterekin bakarrik egin ahal genezake.

Hagin gabeko pazientearentzat tratamendu ‘izarra’ da. Gauetik egunera pasatuko balitz bezala. Goiko masailezurrarekin gauza bera egin ahal genezake.

Hirugarren aukera sobredentadura deritzona egitea izango litzateke. Inplanteek eutsitako protesi ez finkoa.

Lehen

Orain